วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขัง เชิญชวนส่วนราชการ ผู้ประกอบการที่สนใจจ้างงานผู้ต้องขัง

ประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขัง ครั้งที่ 1/2566 โดยมี แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการจากส่วนราชการภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่เรือนจำชั่วคราวแคน้อย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขัง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนหน่วยงานจาก สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ และ คณะกรรมการจากส่วนราชการภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง แรงงานผู้ต้องขังให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าจ้างผู้ต้องขัง เพื่อให้การดำเนินการด้านการฝึกวิชาชีพ การส่งเสริมทักษะการมีงานทำ (ด้านการจ้างงานผู้ต้องขัง) และการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีการรับจ้างโดยใช้แรงงานผู้ต้องขัง ตั้งคณะกรรมการในการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงาน

เรือนจำ/ทัณฑสถาน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการ จ้างงานผู้ต้องขัง โดยมี หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จากภายนอก ทั้งภาคราชการ และเอกชน  อาทิ งานรับจ้างประกอบพานพุ่ม งานรับจ้างสานเข่งผัก งานปักผ้า งานปักเครื่องหมายข้าราชการ งานรับจ้างแพ๊คกระดาษยาสูบ งานแกะมะขามเปรี้ยว มาว่าจ้าง ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้มีการพิจารณา ค่าจ้างงาน ในงานดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับอัตราค่าจ้างที่กำหนด  นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้เสนอให้เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาในเรื่องอัตราค่าจ้าง เมื่อรับจ้างแล้วต้องได้ค่าแรงไม่น้อยกว่า 335 บาท ต่อวัน ตามค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนำอัตราค่าจ้างงาน ปริมาณงาน มาพิจารณาประกอบกับเวลาในการทำงาน และในบางงานที่เรือนจำรับจ้างอาจจะต้องเปรียบเทียบราคาจ้างงานจากภายนอก เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการกำหนดอัตราค่าจ้างของผู้ต้องขัง ซึ่งทางเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จะนำข้อมูลจากที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาค่าจ้าง หากจำเป็นต้องมีการเพิ่มอัตราค่าจ้างจะดำเนินการแจ้งผู้ว่าจ้างต่อไป

สำหรับการจ้างงานผู้ต้องขัง จะพิจารณาคัดเลือกผู้ต้องขังเข้าทำงานโดยยึดหลักความสมัครใจ เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน มาตรฐานเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยในการทำงาน ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงลักษณะงานที่ทำต้องไม่มีสารที่ก่อให้เกิดพิษภัยอันตราย หรือผลข้างเคียงต่อสุขภาพของผู้ต้องขัง  และห้ามนำงานที่มีลักษณะอาจหรือสามารถใช้เป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการหลบหนีมาทำภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  โดยรายได้ที่เกิดจากการรับจ้างจะนำมาปันผลให้ผู้ต้องขังที่สมัครเข้าทำงาน 70%  ซึ่งการจ้างงานนี้จะทำให้ผู้ต้องขังฝึกความอดทน มีความรับผิดชอบ มีทักษะความรู้  สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ภายหลังจากพ้นโทษ ส่วนราชการ ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการว่าจ้างผู้ต้องขัง สามารถติดต่อได้ที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-712617  เรือนจำอำเภอหล่มสัก โทร. 056-702605

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 2  รุ่นที่ 2 ที่ Big-C สาขาวิเชียรบุรี
ชาวเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
ตำรวจวิเชียรบุรี ตั้งด่านกวดขันฯรับกิจกรรมกลุ่มจักรยานยนต์ตาม “ยุทธการปิดประตูตีแมว” 
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน