วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

อำเภอหนองไผ่ จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมกิจกรรมเดินขบวนแฟนซีการกุศลฯ พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงาน

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่บริเวณศาลาเอนกภิรมณ์ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ได้อุทิศตนทำความดี ความชอบ มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ตลอดจน เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ อสม.

พร้อมกันนี้ นายสมรัฐ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองไผ่ นางรัชดาภรณ์ ทองใจสด สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอหนองไผ่ ร่วมกันจัดงาน วัน อสม.แห่งชาติ กิจกรรมเดินขบวนแฟนซีการกุศลฯ พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงาน และมอบรางวัลการประกวดเดินขบวน

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2537 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลหนองไผ่ จัดงานสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้ใหญ่ ตามประเพณี เทศกาลสงกรานต์ 
เพชรบูรณ์  สีสันวันสงกรานต์ โดนแป้งแต่ตำรวจหนุ่มๆ สาเหตุน่าจะมาจากความหล่อ   
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่