ข่าวเพชรบูรณ์ » “เปิดบ้านทหารใหม่” เพื่อร่วมยินดีกับทหารใหม่ ในโอกาสผ่านการฝึก เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบุตรหลาน

“เปิดบ้านทหารใหม่” เพื่อร่วมยินดีกับทหารใหม่ ในโอกาสผ่านการฝึก เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบุตรหลาน

30 ธันวาคม 2022
39   0

เพชรบูรณ์ – กองพลทหารม้าที่ 1 “เปิดบ้านทหารใหม่” เพื่อร่วมยินดีกับทหารใหม่ในโอกาสผ่านการฝึก และให้ผู้ปกครอง ได้เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบุตรหลาน

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.  พลตรี ศุภฤกษ์  สถาพรผล ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 มอบหมายให้ พันเอก สุชาติ  พุ่มสุวรรณ รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธานกิจกรรม เปิดบ้านทหารใหม่  เพื่อเป็นการร่วมยินดีกับทหารใหม่ในโอกาสผ่านการฝึก และให้ผู้ปกครองได้เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบุตรหลาน   ซึ่ง กองทัพบก โดย กองพลทหารม้าที่ 1 ได้ดูแลบุตรหลานของท่าน ประดุจเป็นบุคคลในครอบครัว ฝึกให้รู้จักหน้าที่ของชายชาติทหาร ทำให้เป็นคนมีระเบียบมีวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักความสามัคคี และพัฒนาศักยภาพของทหารใหม่ทุกมิติ โดยหลังจบการฝึกทหารใหม่ทุกนาย จะมีความพร้อมในการทำหน้าที่ ด้านความมั่นคง เป็นกำลังสำคัญของกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งผู้ปกครองจะเห็นความเปลี่ยนแปลงและรู้สึกได้ ถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวของบุตรหลานท่าน   อีกทั้ง กองทัพบก มีนโยบายสนับสนุนกำลังพล พลทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและต่อยอด ให้กับพลทหารกองประจำการ ที่มีความรู้ ความสามารถและรักในอาชีพทหาร เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หรือสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก ตามแนวทางการรับราชการ

พันเอก สุชาติ  พุ่มสุวรรณ รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เปิดเผยว่า กิจกรรมวันนี้ เพื่อเปิดให้ญาติทหารได้เข้ามาดูบุตรหลาน ถึงการเปลี่ยนแปลง ทั้งในส่วนร่างกาย จิตใจ ความประพฤติ ต้องการให้เห็นความพัฒนาว่าดีอย่างไร และอยากให้ญาติทหารได้เข้ามาเยี่ยมชมในหน่วย อีกทั้ง การมารับทหารครั้งนี้ เป็นการได้กลับไปเยี่ยมบ้าน เยี่ยมครอบครัว ส่งมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วย

พลทหาร กฤษณะ คุณแก้วอ้อม ม.3 พัน26 กล่าวว่า การได้มาฝึกทหาร ทำให้ตนมีระเบียบวินัยตื่นนอนเป็นเวลา มีการพัฒนาตัวเอง ขยัน มีความรับผิดชอบมากขึ้น โดยจะนำสิ่งที่ได้รับ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการเป็นทหารสอนให้ตนได้รับอะไรมากขึ้น

นางสังวาลย์ แวดไธสง ญาติทหารที่มารับบุตรหลาน กล่าวว่า ได้เข้ามาเห็นลูกเป็นทหาร ผ่านการฝึก ก็รู้สึกดีใจมาก ที่ฝึกแล้ว เป็นคนมีระเบียบขึ้น ดีขึ้น โดยก่อนมาเป็นฝึกทหาร ก็ไม่ได้คาดหวังไว้ แต่พอได้ฝึกทำให้ลูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทุกอย่าง

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์