วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ขยายเครือข่ายระดับอำเภอ จัดประชุมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ และทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ในการมีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่

25 มิ.ย. 2022
247

ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงาน  ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ และทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ในการมีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่ ในอำเภอหนองไผ่

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงาน  ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ดำเนินกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอหนองไผ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคณะกรรมการชมรมฯ ในระดับอำเภอ และทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ในการมีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่

ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 19 ราย เป็นคณะกรรมการ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ของอำเภอหนองไผ่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต้านทุจริตในระดับพื้นที่ ของอำเภอหนองไผ่

โดยผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด ได้รับทราบ ถึงหน้าที่และบทบาท ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ และในส่วนของพื้นที่ ได้แก่ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอหนองไผ่

หลังสิ้นสุดการประชุม นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม ประธานชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอหนองไผ่ กล่าวว่า นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ของพี่น้องชาวหนองไผ่ ที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการสนับสนุนของ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในส่วนของอำเภอหนองไผ่ สมาชิกผู้ก่อตั้งทั้งหมดมุ่งหวังที่จะทำการขยายเครือข่ายในครอบคลุม ทุกตำบลในอำเภอหนองไผ่ เพื่อที่จะเป็น ตาสับปะรด คอยสอดแนมการทุจริตในพื้นที่ของตนเอง และแจ้งให้ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จัดกิจกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับอำเภอหนองไผ่ ปี 2566
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่