สังคม » ผลการออกรางวัล สลากกาชาดการกุศล กิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำปี 2565

ผลการออกรางวัล สลากกาชาดการกุศล กิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำปี 2565

11 พฤษภาคม 2022
125   0

กิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี โดย นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี ได้ทำการออกฉลากกาชาดการกุศล กิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี (อาคารเดิม) จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี (อาคารเดิม) จังหวัดเพชรบูรณ์ นายปกรณ์  ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานในการออก รางวัล สลากกาชาดการกุศล กิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำปี 2565

โดยกิจกรรม ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการขายสลากไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ สำหรับประชาชน ในเขตอำเภอวิเชียรบุรี

มีบุคลากรจากที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมเป็นสักขีพยาน

ดาบตำรวจ วัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี ได้รับเกียรติเชิญเป็นคณะกรรมการสักขีพยานสำหรับกิจกรรม “การออกสลากกาชาดการกุศล กิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำปี พ.ศ.2565” ในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนั้น ยังมี คณะกรรมการ สมาชิก กิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมออกรางวัล และเป็นสักขีพยานในการออกรางวัล

โดย ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล กิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำปี 2565  มี ดังนี้

รางวัลที่ 1 ได้แก่ หมายเลข  7749

รางวัลที่ 2 ได้แก่ หมายเลข  4583

รางวัลที่ 3 ได้แก่ หมายเลข  1823

รางวัลที่ 4 ได้แก่ หมายเลข  4850  5437

รางวัลที่ 5 ได้แก่ หมายเลข  4027  2223  4109  6309  9952  3297  9979  0834  4608  2306

รางวัลที่เลขท้าย 3 ตัว ได้แก่  652