วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2565

ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน จุดตรวจหลัก บริเวณสี่แยกศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดและเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก จังหวัดเพชรบูรณ์มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อไปจังหวัดต่าง ๆ ได้หลายจังหวัดทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์อันเป็นที่สนใจของประชาชนคนไทยมากมาย จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำ “แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 “ ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 

โดยมุ่งเน้นการให้บริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน หน่วยงานทหารในพื้นที่ และภาคประชาสังคม ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนหมู่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน  ซึ่งการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ใช้ชื่อว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ ที่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565″

ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 11.45 น. ที่บริเวณสี่แยกศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นายจักรจักรพงศ์ นิลไพรัช ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายสุทัศน์ บุตรสุวรรณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจหลัก พร้อมนำเครื่องดื่มและน้ำขวดไปมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเหตุการณ์ปกติ

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
พิจิตร – วัยรุ่นหนุ่มสาวนับหมื่น นำรถกระบะใส่ถังน้ำ มาร้องเล่นเต้นรำและสาดน้ำกันบน “ถนนข้าวตัง” เป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร
พิษณุโลก – บรรยากาศเล่นน้ำสงกรานต์ ที่ถนนรดน้ำ คึกคัก ออกมาสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน
ยะลา – สงกรานต์เบตงใต้สุดแดนสยาม ไทย ต่างชาติ สรงน้ำพระปิดถนนเล่นน้ำ หลังอั้นมากว่า 3 ปี
ขอนแก่น – บรรยากาศเล่นน้ำสงกรานต์ คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ Human Wave ไป-กลับ 3 รอบ กว่า 108,000 คน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566