วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

ชาวบ้านอำเภอนครไทย สร้างฝายชะลอน้ำ ใช้กักเก็บน้ำไว้ผลิตน้ำประปา

15 มี.ค. 2022
279

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยชาวบ้าน ต.นาบัว อ.นครไทย สร้างฝายชะลอน้ำ  ใช้กักเก็บน้ำไว้ผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงประชาชน 7 หมู่บ้าน ประชากรกว่า 8,000 คน ได้ใช้อุปโภคบริโภค บรรเทาภัยแล้ง

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ”   ณ พื้นที่หมู่ 3 บ้านโนน ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างฝายชะลอน้ำในรูปแบบต่างๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมาปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อกักเก็บน้ำและตะกอนดินไว้บางส่วน มีประชาชนในพื้นที่ตำบลนาบัวและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 85 คน

จากนั้นชาวบ้าน ได้ร่วมผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นที่ในตำบลนาบัว ที่พร้อมใจมาช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อนำมาสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณแม่น้ำแควน้อย ซึ่งถือเป็นแม่น้ำสายน้ำหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อส่งไปหล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ตำบลนาบัว จำนวน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13  มีราษฎรกว่า 1,410 ครัวเรือน ประชากรกว่า 8,000 คน ได้ใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งพบว่าขณะนี้ปริมาณน้ำภายในแม่น้ำแควน้อยกำลังเริ่มลดระดับลงเนื่องจากเกิดฝนทิ้งช่วง ซึ่งหากไม่รีบก่อสร้างฝายชะลอน้ำกักเก็บน้ำไว้จะทำให้ไม่มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในตำบลนาบัว จัดโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ” ขึ้นเพื่อช่วยชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านส่งไปหล่อเลี้ยงประชาชน 7 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาบัว ได้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำและป่าไม้ตามแนวพระราชดำริและสร้างการเรียนรู้ การอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้ได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อบจ.พิษณุโลกให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องที่
พิษณุโลก เพลิดเพลินแลนด์มาร์คใหม่ Phitsanulok City  สัมผัสแม่น้ำน่านยามพลบค่ำ
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกเล่นใหญ่ สาธิตฝึกยุทธวิธีวิสามัญคนร้ายชิงทอง ก่อนหลบหนี้เข้าบ้านประกาศสู้ตายพร้อมระเบิดภายในบ้าน
พิษณุโลก – บรรยากาศเล่นน้ำสงกรานต์ ที่ถนนรดน้ำ คึกคัก ออกมาสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน
ปฎิบัติการไล่ล่า ด.ต.อรรถพร ในพื้นที่สามจุด พบเบาะแสการหลบหนี ประกาศเพิ่มเงินรางวัลเป็น 1 แสนบาท
สุโขทัย – ตร.เจ๋ง ฝากบ้านยุค IT 4.0 plus Smart Safety Zone Sukhothai