สังคม » 1 ใน โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2565 อยู่ที่พิษณุโลก

1 ใน โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2565 อยู่ที่พิษณุโลก

15 มีนาคม 2022
154   0

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ถูกจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2565 หรือ The World’s Best Hospitals 2022 จากนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา “Newsweek”

วันที่  14 มี.ค.65 นายแพทย์สุชาติ  พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก เปิดเผยว่า นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา “Newsweek” ได้จัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2565 หรือ The World’s Best Hospitals 2022 ใน 27 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส อิตาลี เป็นต้น รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยพิจารณาคัดเลือกจากปัจจัยเปรียบเทียบ เช่น มาตรฐานการครองชีพ อายุขัย ขนาดประชากร จำนวน รพ. และความพร้อมของข้อมูล การให้คะแนนในแต่ละ รพ.มาจาก 3 แหล่ง คือ การแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ผู้จัดการ รพ. ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ กว่า 80,000 คนทั่วโลก, ผลสำรวจประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ป่วยในการรักษา และตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการแพทย์ของ รพ. เช่น คุณภาพการดูแลรักษาเฉพาะทาง มาตรการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยของผู้ป่วย และจำนวนผู้ป่วยต่อแพทย์และพยาบาล เป็นต้น

ด้านนายแพทย์สุชาติ  พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก เปิดเผยว่า พอทราบข่าว ถือว่าเป็นข่าวดีของ รพ.พุทธชินราช ที่ถูกจัดอันดับในครั้งนี้ด้วย  โดยประเทศไทย มี โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 30 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลในภาคเอกชน และมี โรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ติดอันดับ 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี อันดับที่ 11 คะแนน 75.04 %, โรงพยาบาลขอนแก่น อันดับที่ 24 คะแนน 74.25%, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อันดับที่ 25 คะแนน 74.19 %, โรงพยาบาลสงขลา อันดับที่ 28 คะแนน 74.09 % และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา อันดับที่ 29 คะแนน 74.03%