วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

อาสาสมัครกิจการพลเรือน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง

เพชรบูรณ์ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน อาสาสมัครกิจการพลเรือน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครกิจการพลเรือน อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม และ นางรตี พานประศรี (อส. กร. ) ชุด แม่พิมพ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย หน่วย ชป.กร.พัน.สร.8 (ชป.กร.323) โดยการนำของ ร.ท.นนทนันท์ บูรณ์โภคา หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จ.ส.อ.ชาญ ทองชมภู นักปฏิบัติการจิตวิทยาวิทยากรเสริมสร้างความเข้าใจ และ ส.อ. สิทธิโรจน์ โคจำนงค์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ในกองทัพบก ประจำปี 2565 แบบระบบสมัคร สอบออนไลน์

เข้าพบปะฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้นำในท้องถิ่น ทราบ และ บอกต่อ ไปยังประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบ

ในโอกาสนี้ ยังได้เข้า เยี่ยมผู้ป่วย ติดเตียง ทั้งในตำบลหนองไผ่ และ ตำบลวังพิกุล พร้อมมอบ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ทั้ง 2 ตำบล ที่ได้รับความเดือดร้อน ดังคำกล่าว ที่ว่า ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส