โปรแกรมภาพยนตร์ » รอบภาพยนตร์ วันนี้ ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี วิเชียรบุรี

รอบภาพยนตร์ วันนี้ ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี วิเชียรบุรี

20 พฤศจิกายน 2020
91   0

เพชรบูรณ์ – รอบภาพยนตร์ วันที่​ 27 พฤศจิกายน 2563 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี-วิเชียรบุรี

#Ela-Auey อีหล่าเอ๋ย

รอบเวลา 09.30 น. รอบเวลา 14.10 น. รอบเวลา 19.00 น.

#E-Riam-Sing อีเรียมซิ่ง

รอบเวลา 11.50 น. รอบเวลา 16.30 น.

#ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่ Application major Cineplex

#ลดการสัมผัส