โปรแกรมภาพยนตร์ » รอบภาพยนตร์ วันนี้ ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี วิเชียรบุรี

รอบภาพยนตร์ วันนี้ ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี วิเชียรบุรี

25 กันยายน 2020
205   0

เพชรบูรณ์ – รอบภาพยนตร์ วันที่​ 22 ตุลาคม 2563 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี วิเชียรบุรี

#Luang-Pee-Ka-E-Pob หลวงพี่กะอีปอบ

รอบเวลา 12.30 น. รอบเวลา 14.20 น. รอบเวลา 16.40 น. รอบเวลา 19.00 น.

#ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่

👇🏻https://www.majorcineplex.com/cinema หรืออีกช่องทางที่ Application major Cineplex

#ลดการสัมผัส