วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

ทหารช่วยประชาชน จัดรถครัวสนาม จัดทำอาหารแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เพชรบูรณ์ – กองพลทหารม้าที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดรถครัวสนาม จัดทำอาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ที่มีการแพร่ระบาดกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดั้งนั้น กองพลทหารม้าที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดรถครัวสนาม จัดทำอาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 16 เมษายน 2563 ณ ลานหน้าหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกับ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการตั้งรถครัวสนาม เพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 นับจากวันที่ 9 เมษายน 2563

ทั้งนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ ประหยัดค่าใช้จ่ายในสภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19 ในปัจจุบันให้กับประชาชน โดยได้ตั้งจุดคัดกรองตรวจอุณหภูมิร่างกายและบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ สำหรับการล้างมือฆ่าเชื้อก่อนที่ประชาชนจะเดินทางเข้ามารับและเลือกสรรอาหารนำกลับไปรับประทานที่บ้าน ทั้งนี้มีผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ตลอดจนเงิน สนับสนุนกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยมีประชาชนรับบริการ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการตรวจคัดกรองและการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ที่หน่วยได้กำหนดเอาไว้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดกระจายทั่วทุกภูมิภาค ของประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค การดำเนินการประกอบอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี