สังคม » สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์จำกัด จัดการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์จำกัด จัดการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

17 มีนาคม 2020
651   0

เพชรบูรณ์ – สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์จำกัด จัดการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมลงคะแนนเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการสหกรณ์

ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ. หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นาย พิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม และมอบทุนส่งเสริมการศึกษา แก่บุตรสมาชิก มอบรางวัล แก่สมาชิกผู้ถือหุ้นสูงสุด และสมาชิกที่มีเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด ในรอบปี ๒๕๖๒ ก่อน การเข้าร่วมประชุม ในวันนี้ ได้มีจุด คัดกรอง การ ป้องกัน การแพร่ระบาด ของ (Covid-19) โดยมีการ สแกนความร้อน โดยเครื่อง มือ ทางการแพทย์ และมีการ ใช้ผ้าปิดจมูก แจกจ่ายให้กับสมาชิก และบุคคลผู้มาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้ง ยังมีเจล ทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ ให้กับผู้ที่ มาร่วมงานในวันนี้ ได้ใช้ กันอย่างทั่วถึง และในวันนี้ ได้มีการ ประชุม คัดเลือก คณะกรรมการ และประธานสหกรณ์ โดย นายไพศาล โภคา ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์จำกัด และทีมพลังรักษ์สหกรณ์ มีคะแนน สูงสุด ได้รับการรับเลือก เป็นประธาน และ คณะกรรมการ ต่อไปอีก ๑ สมัย บรรยากาศภายในงานวันนี้ เป็นไปได้ด้วยดี พร้อมขอขอบคุณ สมาชิก และหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือ ในการ ป้องกัน การแพร่ระบาด ของ (Covid-19 ) ด้วย