ข่าวเพชรบูรณ์ » ชาวลาดแคร่วมใจแก้ปัญหา โควิค-19 ด้วยการผลิตหน้ากากอนามัยใช้เอง

ชาวลาดแคร่วมใจแก้ปัญหา โควิค-19 ด้วยการผลิตหน้ากากอนามัยใช้เอง

14 มีนาคม 2020
446   0

ชนแดน – องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคโคโรนา-2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง ขึ้น  โดยมี นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอชนแดน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อถึงเวลาเปิดงาน นายคนองเดช ศรีจริยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ นอกจากนั้นยังมี นายพิไชยรัช ไชยอัครกัลป์ สาธารณสุขอำเภอชนแดน และ นางนารีรัตน์ ไชยอัครกัลป์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอชนแดน ร่วมในพิธีเปิด พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา คณะผู้บริหาร อสม. จิตอาสา กลุ่มสตรี ครู ศพด. เจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจ จำนวน 100 คน